Projekční Kancelář
Roman Wojtas

Projekční firma Roman Wojtas Projekční firma Roman Wojtas Projekční firma Roman Wojtas Projekční firma Roman Wojtas Projekční firma Roman Wojtas Projekční firma Roman Wojtas


Naše firma nabízí projektování:

Staveb občanských, jako jsou obchodní centra, hotely, pensiony, restaurace, muzea, školy, prodejny, nákupní střediska, obchody,…

Průmyslových staveb, kupříkladu výrobní a skladovací haly, dílny, živnostenské provozovny…

Staveb zemědělského charakteru, jako jsou stáje, odchovny, porodny, sklady…

Staveb administrativního charakteru, provozní budouvy, sídla firem, kanceláře…

Staveb pro bydlení a to jak klasické rodinné domy, tak domy bytové, domy s pečovatelskou službou, domy rekreační.

Inženýrských staveb a to vodovody, kanalizace, plynovody…

Technika prostředí staveb vytápění, kotelny, vzduchotechnická zařízení, vnitřní instalace…

V rámci hledání optimálního řešení zpracováváme ve studiích nejen stavební a výtvarné alternativy, ale také finanční kalkulace jednotlivých variant, provozních nákladů, energetických úspor, alternativních stavebních technologii a energetických zdrojů.

Provádíme stavební posudky, stavebně technické průzkumy, zaměření staveb s vyhotovením dokumentace stávajícího stavu. Dále zajišťujeme stavebně historické průzkumy i statické rozbory poruch staveb včetně analýz možnosti přestaveb a rekonstrukcí.

Účastí při realizacích garantujeme kvalitu předaných projektů a požadavky změn či dodatků řešíme okamžitě. Samozřejmostí naší prezentací je počítačová grafika včetně trojrozměrných prostorových vizualizací a animací zpracované problematiky.